سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی حبوبات

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حکمت اسفندیاری – عضوهیأت‌ علمی‌مرکز‌تحقیقات‌کشاورزی‌ و منابع طبیعی چهارمحال‌و
سید مجتبی هاشمی جزی – عضوهیأت‌ علمی‌مرکز‌تحقیقات‌کشاورزی‌ و منابع طبیعی چهارمحال‌و

چکیده:

به منظور بررسی میزان کنترل گونه های خسارت زای علفهای هرز حبوبات و بررسی اثر تراکم کاشت و کارآئی علف کشها ، این آزمایش در مزرعه لوبیا چیتی اجرا شده و طی آن هفت تیمار شامل پنج علف کش تری فلورالین ، آلاکلر ، بنتازون ، ای پی تی سی و کلرتال دی متیلهمراه با وجین دستی و شاهد ، با دو تیمار از تراکم لوبیا در قالب یک طرح اسپلیت پلات مورد مقایسه قرار گرفتند . ارزیابی آزمایش شامل شمارش علفهای هرز به تفکیک گونه ، ارزیابی سوختگی ، شمارش بوته ها ، توزین علف هرز در یک مترمربع از وسط هر قطعه و توزین محصول بوده است . این بررسی نشان می دهد که تیمار ای پی تی سی در مقایسه با سایر علفکشها تاثیر بهتری در کاهش جمعیت علفهای هرزی مثل شلمبیک ، قوزک ، تاج خروسو افزایش عملکرد داشته است . تیمار مربوط به تراکم کاشت بیشتر نیز تاثیر بهتری در کاهش جمعیت علفهای هرز داشته است .