سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

پیمان کشاورز – استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان
مهدی عباس زاده – کارشناس مسئول تغذیه گیاهی مدیریت زراعت استان مشهد

چکیده:

استان خراسان رضوی، به دلیل واقع شدن در اقلیم خشک و نیمه خشک نه تنها از نظر مواد آلی خاک فقیر بوده بلکه به جهت بالا بودن درجه حرارت هوا، حفظ آن در خاک بسیار دشوار است . میزان کربن آلی در بیشتر مناطق این استان کمتر از ۰/۵ درصد بوده ( شهرستانهای مناطق گرم و خشک اکثراً در جنوب خراسان ) و در بقیه مناطق، حدود ۰/۶ تا ۰/۷ درصد است ( شهرستانهای نیمه خشک و یا معتدل، غالباً در شمال خراسان ). بررسی ها نشان می دهد که کربن آلی خاک تحت تاثیر مستقیم شرایط آب و هوایی ( دما، رطوبت خاک و بارندگی ) و تاثیر غیر مستقیم دوره های
کشت محصول، کود دهی، رشد گیاه و ترشحات ریزوسفر قرار داردبا وجود اثر مثبت مواد آلی ذاتی خاک در رشد گیاهان ، اما اثرگذاری کمی آن کمتر بررسی شده است . بر این اساس هدف از مطالعه حاضر تعیین اثر کمی ماده آلی خاک در عملکرد گندم آبی در خاکهای استان خراسان می باشد