سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

احمدرضا صیادی – استادیار دانشگاه تربیت مدرس
ابراهیم اژدری شبستری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی استخراج معدن
مهرداد حیدری – عضو هیئت علمی

چکیده:

مدلسازی هندسی و عیاری ذخایر معدنی بخش مهمی از فرایند طرایح معدن می باشد تحقیقات گسترده ای در زمینه چگونگی مدلسازی هندسی وعیاری کانسارها انجام شده و روشهای گوناگونی برای مدلهای مربوط ارائه شده است. در کلیه این روشها پارامترهای متعددی وجود دارند که براساس قضاوتهای مهندسی تعیین می شوند و بر مدل نهایی تاثیر گذار هستند دراین ارتباط پارامترهای جستجو از اهمیت ویژه ای برخوردارند این امر درمدلسازی کانسارهای بدون مرزبندی مشخص نظیر کانسارهای پورفیری مس، دارای اهمیت بیشتری می باشد.