سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهرداد چراغی – اعضا هیئت علمی گروه محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
هاجر مریخ پور – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
بهاره لرستانی – اعضا هیئت علمی گروه محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

چکیده:

در جهان رو به تو سعه کنونی صنعت و محیط زیست در شمار آن دسته از مقولاتی هستند که از اهمیت ویژه ای بر خوردارند . ارزیابی تاثیر پساب های صنعتی در خاک از جنبه آلودگی خاک، حاصلخیزی خاک و کیفیت آبهای زیرزمینی حائز اهمیت است. در استان همدان یکی از این مجتمع های صنعتی که پساب قابل توجه را به محیط زیست وارد می سازد شهرک صنعتی ویان است.به منظور بررسی چگونگی تاثیر پساب این شهرک صنعتی بر روی تغییر خصوصیات خاک های منطقه دشت قهاوند از محل شهرک صنعتی با امتداد عمومی شمال غربی به جنوب شرقی به طول ۲۰ کیلومتر و از هر کیلومتر در ۴ عمق ( ۵۰-۰ و ۱۰۰-۵۰ و ۱۵۰-۱۰۰ و ۲۰۰-۱۵۰ سانتی متر) نمونه برداری به عمل آمد. نمونهها جهت تعیین میزان ph قابلیت هدایت الکتریکی (EC) ، کاتیون های سدیم ، کلسیم ، منیزیم و آنیون کلر به آزمایشگاه منتقل شدند. نتایج آزمایشات تفاوت معنی داری رابین افزایش میزان PH و غلظت سدیم در ۳ کیلومتر ابتدای مسیر و ادامه مسیر تا کیلومتر ۲۰ را نشان دادند ( ۰/۰۵ >P ) که این افزایش در مقادیرPHو سدیم در لایه های سطحی خاک ( ۵۰-۰ سانتی متر) بیشتر از سایر قسمت ها بود. با توجه به نتایج بدست آمده پیش بینی می شود ، در ۲/۵ کیلومتر ابتدای مسیر که خاک با مشکل جدی سدیمی و قلیایی شدن مواجه شده به دلیل پایین بودن مقادیر EC و غلظت سایر یون ها از قبیل کلسیم و منیزیم در آینده ای نه چندان دور خاک با مشکل تخریب ساختمان و پراکندگی رس ها نیز مواجه گردد.