سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی عبدالکریمی – سازمان صنایع هوافضا ، کارشناس ارشد هوافضا
علیرضا مستوفی زاده – استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

شبیه‌سازی فرآیند تبخیر، امکان درک بهتر از پدیده احتراق را ممکن ساخته و مقدمات تحلیل آن را فراهم می‌آورد. در این مسئله، شرایط دمایی محفظه یک موتور جت در نظر گرفته می‌شود. در ابتدا جریان حوله یک کره با قطر و شرایط یکسان با قطره، توسط نرم‌افزار فلوئنت مدل می‌شود تا امکان صرف نظر از تغییرات دما روی سطح قطره بررسی شود و سپس توسط برنامه کامپیوتری و استفاده از یک مدل تبخیر مناسب، گرادیان دمای داخل نسبت به سطح قطره ارزیابی می‌گردد. برای انجام این امر باید از مدل تبخیری مناسب استفاده شود که قادر به اعمال تفاوت‌ دمایی بین داخل (دمای میانگین حجمی) و دمای سطح قطره بوده و در هر زمان بتواند تغییرات آنها را نسبت به یکدیگر نشان دهد. همچنین تاثیر برخی پارامترهای سیال بر فرایند تبخیر نیز بررسی می‌شود. بررسی نتایج نشان می‌دهد که دمای داخلی و دمای سطح قطره، رفتار افزایشی همانند نتایج تجربی داشته و حداکثر دارای ۵ درصد خطا می‌باشد. نتایج بدست آمده در این تحقیق در مقایسه با نتایج دیگران همخوانی خوبی را نشان می‌دهد.