سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کریم زنگنه مدار – دانشجوی دکتری و عضو هییت علمی
سید محمود منیر واقفی – استادیار

چکیده:

عملیات حرارتی پوشش های الکترولیس نیکل-فسفر گرچه باعث بهبود سختی و مقاومت سایشی میشود ولی از سوی دیگر افت انعطاف پذیری و تافنس شکست آنها را نیز به دنبال دارد.در این پژوهش ابتدا پوشش نیکل-فسفر با ضخامت های مختلف بر روی فولاد ۴۲crMo4رسوب داده شده و سپس سیکل های مختلف عملیات حرارتی بر روی انها اجرا گردد.برای ارزیابی مقاومت به ترک و تافنس شکست پوشش ها از فرو رونده ویکرز تحت نیروهای ۳۰۰-۵۰نیوتن استفاده شد.نتایج نشان داد که عملیات حرارتی پوشش های نیکل فسفر دردماهای بالاتر و زمانهای طولانی تر مقاومت به ترک آنها را افزایش میدهد همچنین مشخص شد که استفاده از اتمسفر فعال به جای اتمسفر خنثی در مرحله عملیات حرارتی می تواند افزایش نسبی تافنس شکست پوشش های نیکل – فسفر را در پی داشته باشد.