سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۵

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی غفوری –

چکیده:

الموت، منطقه ای در استان چهارمحالو بختیاری، همواره در تهدید فرسایش خاک قرار دارد. کاهش بارشهای جوی بهمراه فعالیتهای مخرب انسانها، منجر به کاهش پوششهای گیاهی منطقه شده است. این پژوهش با بکارگیری علم سنجش از دور و روش تجزیه خطی پیکسلهای مختلط، برای امکان سنجی این روش در تشخیص مناطق جنگلی بر بستر سنگهای آفیولیت را بررسی می کند. چهارعضو خالص از تصویر انتخاب گردید، دو مورد از پوشش زمینی (اعم از صخره ای و جنگلی)، یکی در ارتفاع و یکی هم در منطقه سایه. مدل تجزیه خطی، نتایج مطلوب و قابل اعتمادی را ارائه کرد ولی ضمن آن دریافتیم که این روش بستگی خیلی زیادی به روش انتخاب عضوهای خالص دارد.