سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۶

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی غفوری – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – دانشکده مهندسی ژئودزی و ژئوماتی

چکیده:

الموت منطقه ای در استان چهار محال و بختیاری، همواره در تهدید فرسایش خاک قرار دارد. کاهش بارشهای جوی بهمراه فعالیتهای مخرب انسانها، منجر به کاهش پوششهای گیاهی منطقه شده است. این پژوهش با بکارگیری علم سنجش از دور و روش تجزیه خطی پیکسلهای مختلط، برای امکان سنجی این روش در تشخیص مناطق جنگلی در بستر سنگهای آفیولیت را بررسی می کند. چهار عضو خالص از تصویر انتخاب گردید، دو مورد از پوشش زمینی (اعم از صخره ای و جنگلی) یکی در ارتفاع و یکی هم در منطقه سایه. مدل تجزیه خطی، نتایج مطلوب وقابل اعتمادی را ارائه کرد ولی ضمن آن دریافتیم که این روش بستگی خیلی زیادی به روش انتخاب عضوهای خالص دارد.