سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی رحیمی – کارشناس ارشد – دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده مهندسی مکانیک
فرامرز فرشته صنیعی – دانشیار – دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده مهندسی مکانیک

چکیده:

آهنگری با قالب بسته، یک روش شکل دهی بینهایت پیچیده، از دیدگاه مکانیزم تغییر شکل می باشد . اصطکاک داخلی و انتقال حرارت بین وسایل و ماده آنالیز بسیار مشکل می باشد و به همین دلیل است که یک روش کلی و دقیق برای آنالیز فرایند آهنگری عملی وجود ندارد . از آنجا که در تکنولوژی مدرن یکی از اهداف، کاهش ضایعات پلیسه می باشد، مکانیزم پر شدن گلوگاه باید، بیشتر از قبل مورد بررسی قرار گیرد . روشهای متعددی برای بررسی مسائل آهنگری وجود دارد، از جمله این روشها می توان به روش تحلیلی، عددی و آزمایشگاهی اشاره نمود . در این مقاله از هر سه روش، برای تحلیل فرایند آهنگری در حالت کرنش صفحه ای استفاده شده ونتایج حاصل از آنها برای سه قالب مختلف بررسی شده است . در مورد روش تحلیلی از روش تعادل نیروها برای تحلیل فرایند آهنگری قالب بسته استفاده شده است . به این منظور برنامه ای به زبان " اتولیسپ " ١ نوشته شده که برای اشکال نامتقارن همانندیک پره توربین نیز قابل اجرا است . همچنانکه می دانیم حل روش عددی با استفاده ازروش دستی کاری طاقت فرساو گاهی غیر ممکن می باشد، لذا برای انجام روش عددی از نرم افزار " انسیس " ٢ کمک گرفته شد . برای انجام آزمایشها از پلاستیسین به عنوان ماده آزمایشی مورد استفاده قرار گرفت . آزمایشها شامل دو مرحله بود . سری اول، آزمایشهای مقدماتی شامل آزمایشهای فشار و حلقه که به منظور تعیین تنش سیلان پلاستیسین و ضریب
اصطکاک روانکارهای به کار رفته انجام گرفت ( نتایج حاصله در روش تعادل نیروها و روش عددی مورد استفاده قرار گرفت ). سری دوم آزمایشها، آزمایشهای اصلی بود که برای انجام آنها، سه قالب متفاوت ساخته شدو با ااستفاده از دستگاه " اینسترون " ٣ نمودارهای نیرو – تغییر مکان برای این سه قالب به دست آمد . در نهایت نتایج به دست آمده از این روشها با یکدیگر مقایسه شده است .