سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
حسام اتقائی – دانشجوی کارشناسی ارشدسازه دانشگاه آزاداسلامی واحدتهران غرب
فرهنگ فرحبد – استادیاروعضو هیئت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحدتهران غرب
محمد قاضی – استادیاروعضو هیئت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحدتهران غرب

چکیده:
دراین تحقیق نوعی اتصال تیر -ستون پیش ساخته بتنی که درآن ازکابلهای پیش تنیده پس کشیده دربالا و پایین گره اتصال استفاده شده و فاقد هرگونه فولاد کششی و فشاری درمحل تقاطع تیرباچشمه اتصال می باشد موردارزیابی قرارگرفته است برای این منظور ابتدا نمونه ای ازاتصال کابلی مذکور مشابه با نمونه ی آزمایشگاهی موجوددرنرم افزار OpenSees مدلسازی اجزای محدود و تحلیل غیرخطی شده است تا صحت نتایج تحلیلی درتطابق با نتایج تجربی به اثبات برسد سپس بادرنظرگرفتن متغیرهایی نظیر میزان مقاومت فشاری بتن مقادیر گوناگون سطح مقطع کابل میزان مختلف نیروی پیش تنیدگی درکابل تعداد ۸نمونه ی تحلیلی جدید معرفی و دراین نرم افزار مدلسازی شدند باتحلیل غیرخطی نمونه های جدید تاثیرعوامل ذکر شده بروی ظرفیت باربری جانبی شکل پذیری سختی و میزان جذب انرژی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرارگرفت نتایج بدست آ»ده نشان میدهد میزان بهینه کابل غیرچسبنده مورداستفاده درتیر ۰/۶ درصد (ρ=۰٫۰۰۶) باتنش پیش تنیدگی ۰٫۵Fy میباشد