سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمدرضا رمضانی مقدم – مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان

چکیده:

به منظور ارزیابی تحمل به شوری و غربان کردن ژنوتی پهای تتراپلوئید پنبه در سال ۷۹ ۴۰ ژنوتیپ از ژرم پلاسم پنبه موجود در کشور در قالب طرح بلوک های کامل تصافدی با سه ترکار مورد ارزیابی قرار گرفتند. این آزمایش هم در شرایط بدون تنش و هم در شرایط تن شوری تکرار گردید.