سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مریم شهبازی – مرکز تحقیقات کشاورزی استان گلستان
جبار آلت جعفربای – مرکز تحقیقات کشاورزی گلستان
کمال اسلامی گمش تپه – مرکز تحقیقات کشاورزی استان گلستان

چکیده:

به دلیل وجود امکانات بالقوه تولید گندم دوروم در منطقه گنبد و نیز وجود اراضی شور گسترده در این منطقه ارزیا ارقام گندم دوروم از نظر تحمل به شوری ضرورت می یابد در این بررسی ۶۰ لاین از لاین های پیشرفته گندم دوروم مورد مطالعه قرار گرفت. غربال سازی مقدماتی ارقام در سال اول در گلخانه و در شرایط هیدرویونیک و در محیط ۱۵۰mM کلورسدیم در ۴ تکرار انجام شد.