سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

سیدمحمود حسینی – دانش آموخته کارشناسی ارشد
علیرضا شهریاری – دانشیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه زابل
محمدرضا اختصاصی – استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه یزد
حامد شفیعی – دانش آموختگان کارشناسی ارشد

چکیده:

تخریب سرزمین پدیده ای است که به دلایل مختلف در سراسر جهان در حال توسعه و گسترش است. دشت سیستان نیز از این پدیده متاثر بوده به نحوی که به مشکل حادی برای صنایع، راههای مواصلاتی و فعالیت های اقتصادیاجتماعی مردم منطقه مبدل گردیده است، لذا لزوم مبارزه با این پدیده و شناسایی عوامل موثر بر آن امری بدیهی است. هدف از این مطالعه برآورد وضعیت فعلی و پیش بینی وضعیت آینده تخریب سرزمین در منطقه سیستان براساس روش بسط یافته ارزیابی تخریب سرزمین در ایران، می باشد. برای این منظور واحدهای کاری موجود در منطقه به عنوان نقشه پایه برای ارزش دهی به عوامل و شاخص های مورد نظر، به روش ژئومرفولوژی تهیه گردید. سپس با ارزش دهی به شاخص های ارزیابی فرسایش بادی و جمع امتیازات مربوط به آنها در هر واحد کاری و بر اساس جداول مبنا، شدت تخریب سرزمین برای کاربری های مختلف تعیین گردید. در نهایت با بهره گیری از نرم افزار Arc view 3.1 نقشه های مربوط به وضعیت فعلی و پتانسیل هر یک از کاربری های مذکور ترسیم شد.