سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنگره مهندسی نفت ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

خشایار تبری – دانشجوی مهندسی معدن، دانشگاه یزد

چکیده:

تراوایی یکی از خصوصیات پتروفیزیکی مخزن است و معمولا با روش های آنالیز مغزه، تزریق جیوه و یا روش تست چاه بدست می آید که روش های پر هزینه و زمان بر هستند. لاگ های ژئوفیزیکی، یکی از ابزارهای مهم جهت شناخت خصوصیات پتروفیزیکی سنگ مخزن محسوب می شوند. عموما اغلب پارامترهای پتروفیزیکی بطور مستقیم بالاگ مخصوصی در ارتباط هستند. اما تراوایی سازند به راحتی با لاگ خاص انطباق داده نمی شود. در این پژوهش بر روی میدان گازی سراجه ابتدا با استفاده از داده های لاگ های ژئوفیزیکی پارامترهای پتروفیزیکی مورد نیاز بدست آمده است سپس به کمک روابط تجربی تراوایی محاسبه گردیده و براساس آنالیز رگرسیونی ، تراوایی حاصل از روشهای تجربی با تراوایی افقی مغزه انطباق داده شده است. با مقایسه ضریب همبستگی هر یک از داده ها مشخص گردید که تراوایی حاصل از رابطه وایلی و رز ( Wylie & Rose, 1950 ) و رابطه کراین ( Crain, 2004 ) اعتبار بیشتری نسبت به سایر روابط تجربی در این میدان خاصی دارد. این روابط قابل استفاده برای محاسبه تراوایی از روی اطلاعات لاگ های ژئوفیزیکی در میدان گازی سراجه هستند.