سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علیرضا عرب – کارشناس ارشد زمین شناسی مهندسی شرکت سهامی آب منطقه ای سیستان و بلوچستان

چکیده:

حلقه های مابین پژوهش و طراحی آشکار می سازد که آنها در حقیقت تشکیل فرآیند مککلی را می دهند و این نتیجه به دست می آید که پژوهشگر باید از همان شروع اولیه تا تکمیل پروژه عضو تیم طراحی باشد. در محدوده پی سد وزن خرد شده گسلی تا عمق ۲۸ متر و عرضی بین ۱/۵ تا ۳ متر قرار دارد محدوده گسلی نیاز به اعمال روشهای جداگانه تزریق نسبت به نقاط سالم توده سنگ دارد. بدین ترتیب به جای اینکه شبکه حفاری های گمانه تزریق یکنواخت باشد در محدوده گسترش زون گسلی متراکمتر خواهد بود.