سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: پنجمین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

احسان الدین شفیعی – پژوهشکده علوم و فناوری انرژی شریف، دانشگاه صنعتی شریف
امیرحسین فاکهی خراسانی –
فاطمه شاه محمدی – کارشناس ارشد مهندسی سیستمهای انرژی، سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور

چکیده:

مدل عرضۀ انرژی یک مدل بهینه سازی مبتنی بر برنامه ریزی ریاضی و ابزاری جهت تعیین ترکیب بهینۀ فنآوری ها و حاملهای انرژی مختلف می باشد که کل هزینه های سرمایه گذاری، تعمیر و نگهداری و عملیاتی سیستم عرضۀ انرژی در درازمدت را جهت تأمین تقاضای انرژی مفید، درکلیۀ بخشهای اقتصادی حداقل می کند. در مقالۀ حاضر پس از بررسی مبانی نظری مدل عرضۀ سیستم انرژی، ترکیب بهینۀ حاملهای انرژی درتامین تقاضای انرژی مفید بخش خانگی استان تهران در درازمدت ارائه می گردد. نتایج حاصل از دل در سناریوهای مختلف تشان می دهند که در طی دورۀ زمانی ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ هجری شمسی تقاضای فرآورده های نفتی جهت تامین تقاضای انرژی مفید روند صعودی داشته و پس از سال ۱۳۹۵ این روند معکوس شده و برق و گاز طریعی جایگزین آن می شوند.