سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

کریم یوسفی – کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی از دانشگاه اصفهان
ابراهیم اصغری – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه تبریز
رسول اجل لوئیان – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان

چکیده:

تزریق توده سنگ معمولا بخش مهمی از عملیات احداث سدها را تشکیل می دهد. اجرای موفق تزریق بستگی به شرایط زمین شناسی، هیدروژئولوژی ساختگاه و فناوری تزریق دارد. سد گیوی که یک سد مخزنی خاکی با ارتفاع حدود ۸۰ متر است. در استاناردبیل در ۷ کیلومتری شرق شهرستان گیوی، بر روی رودخانه گیوی در حال احداث است. مطالعات ساختگاه سد با حفر ۲۹ حلقه گمانه با متراژ کل ۱۸۸۰ متر انجام شده و آزمایشات نفوذپذیری صحرایی (به ویژه لوژان) و آزمایشات مکانیک سنگ بر روی نمونه های سنگی انجام گرفته است. سنگ های محدوده سد عمدتا از سنگ های آندزیتی و توفی ائوسن تشکیلیافته است. سنگ های تکیه گاه چپ دچار شکستگی و آلتراسیون شدید شده است. با توجه به وضعیت زمین شناسی مهندسی و سیستم درزه و شکاف توده سنگ ساختگاه سد، اجرای عملیات تزریق گسترده ای در پی و تکیه گاههای سد پیش بینی شده است. با توجه به خردشدگی شدید سنگ های جناح چپ، تزریق با مشکلاتی روبرو می باشد، به طوری که تزریق آزمایشی در برخی مناطق میزان سیمان خوری تا ۵ تن در یک متر طول گمانه را نشان داده است. در این مقاله ضمن بررسی شرایط زمین شناسی، سیستم درز و شکاف و نتایج آزمایشات لوژان، تزریق پذیری توده سنگ ساختگاه سد و راهکارهای تزریق موفق بررسی شده است.