سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

طاهره مرادیان لطفی – کارشناس ارشد زمین‌ شناسی مهندسی دانشگاه بوعلی سینا
غلامرضا خانلری – استادیار گروه زمین‌ شناسی، دانشگاه بوعلی سینا
مجتبی حیدری – استادیار گروه زمین‌ شناسی، دانشگاه بوعلی سینا

چکیده:

یکی از مهمترین مسائل در احداث سدهای مخزنی، برآورد تزریق‌پذیری پی‌سنگ آن است که مقدمه‌ای در جهت طراحی پرده تزریق می‌باشد. تاکنون ارزیابی تزریق‌پذیری بر پایه نتایج آزمایشات فشار آبWPT 1 بوده است، اما این برآورد، تزریق‌پذیری ویژه سنگها که برای هر نوع سنگ متفاوت می‌باشد را در نظر نمی‌گیرد. بنابراین در این مقاله روش جدیدی بر پایه مقادیر جذب ویژه معرفی شده، و سپس با استفاده از آن، تزریق‌پذیری توده‌سنگ ساختگاه سد سید شهاب مورد ارزیابی قرار گرفته است. مطالعه‌ای که بر روی مغزه‌های حاصل از حفاری گمانه‌های اکتشافی در توده‌سنگ پی و تکیه‌گاههای سد مذکور انجام گردیده و همچنین آزمایشات WPT انجام شده در آنها، نشان می‌دهد که توده‌سنگ جناح راست تزریق‌ناپذیر و توده‌سنگ جناح چپ دارای قابلیت تزریق می‌باشد