سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش آلودگی هوا و اثرات آن بر سلامت

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مسعود یونسیان –
داریوش فرهود –
فریبا اصغری –
احمدرضا حسین پور –

چکیده:

بشر مهمترین عامل آلودگی هوا می¬باشد. فعالیتهایی نظیر حمل و نقل، تولید (تبدیل) انرژی و فعالیتهای صنعتی مرتبط با انرژی عمده¬ترین منابع مولد آلاینده¬ها هستند. با توجه به اینکه تا کنون کمتر به نقش تاثیر آلودگی هوا در افزایش ناخوشی های مبهم که نیاز به بستری ندارند پرداخته شده است در این مطالعه به این بعد از اثرات آلودگی هوا اشاره شده است.مواد و روش ها: پنج آلاینده CO, PM10, SO2, OZONE, NO2 به عنوان متغیر های مستقل و شکایات و ناخوشی های تهوع, درد سینه, تنگی نفس, سوزش چشم, خارش گلو, سردرد, طپش قلب, خلط سینه, سرفه, کارایی کمتر از معمول و حوصله کمتر از معمول با استفاده از مصاحبه تلفنی توسط ۸ پرسشگر آموزش دیده تحت نظارت ناظر به عنوان متغیر های مستقل مورد بررسی قرار گرفتند. داده ها با استفاده از رگرسیون لوجستیک و پوآسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.نتایج: در مجموع با ۳۴۱۲۱نفرمصاحبه شد. شایعترین سمپتوم در مدت مطالعه بی حوصلگی بود وسرفه، کارایی کمتر از معمول وسردرد در موقعیت های بعدی قرار داشتند. بین ذرات معلق کوچکتر از ۱۰ میکرومتر با کاهش کارایی، سوزش چشم و سردرد – SO2با تهوع، سوزش چشم و سردرد – و NO2با خارش گلو ، سرفه و خلط رابطه معنی دار مشاهده شد. بشر مهمترین عامل آلودگی هوا می¬باشد. فعالیتهایی نظیر حمل و نقل، تولید (تبدیل) انرژی و فعالیتهای صنعتی مرتبط با انرژی عمده¬ترین منابع مولد آلاینده¬ها هستند.هر ماده¬ای در هوا که در غلظتی که به اندازه کافی بالا باشد بتواند به انسان، حیوان یا گیاه یا مواد بی¬جان صدمه برساند. این مواد می¬توانند به فرم ذرات جامد، قطرات مایع، گاز یا مخلوطی از تمام این موارد باشند. آلاینده ها را میتوان بر اساس شکل فیزیکی(Fog ، Smoke، Smog ، Fume ، Mist) یا نحوه تولید ( اولیه و ثانویه) تقسیم کرد. اولیه آنهایی هستند که بطور مستقیم در جو آزاد می¬شوند و ثانویه آنهایی هستند که در جو تحت فعل و انفعالاتی ازاولیه¬ها ایجاد می¬شوند. به تقسیم بندی دیگری نیز در مورد آلاینده¬ها باید اشاره کرد. آلاینده¬ها یا در اثر فعالیت¬های خانگی (نظیر پخت و پز و ایجاد گرما در منزل) ایجاد و در محیطهای مسقف تجمع می¬یابند که آنها را indoor می¬نامند و یا در اثر فعالیتهای خارج از منزل ایجاد می¬شوند که آنها را outdoor می¬نامند.