سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علیرضا سفیانیان – عضو هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی، گروه محیط زیست، دانشگاه صنعتی اصفهان
لیلا یغمایی – کارشناس ارشد مرتعداری، دانشگاه صنعتی اصفهان
راضیه صبوحی – کارشناس ارشد بیابان زدایی، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

گسترش شهرها می تواند پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی زیادی را به دنبال داشته باشد. تغییر کاربردی و پوشش اراضی و تبدیل زمین های کشاورزی در محدوده شهرها، یکی از مهمترین پیامدهای زیست محیطی گسترش شهرهاست. با توجه به اینکه شهر تاریخی اصفهان در حاشیه زاینده رود بر روی بهترین اراضی کشاورزی بنا شده و اطراف آن نیز به باغات و زمینهای کشاورزی محدود است، رشد سریع این شهر طی دهه های گذشته باعث تبدیل و از بین رفتن سطح وسیعی از اراضی کشاورزی در محدوده این شهر گردیده است. در تحقیق حاضر به منظور بررسی تغییرات توسعه شهر و تغییر کاربری اراضی کشاورزی از دهه های گذشته تا بحال و به منظور مقایسه تغییرات، از GIS استفاده گردید. مقایسه تصاویر ماهواره ای و عکسهای هوایی نشان دهنده این است که از سال ۱۳۳۵ تا کنون، سطح بسیار زیادی از اراضی کشاورزی از بین رفته و به کاربری های غیر کشاورزی اختصاص یافته است. کاهش زمینهای کشاورزی، در اراضی مرغوب اطراف شهر اصفهان بویژه در قسمتهای جنوب شهر و حاشیه رودخانه زاینده رود اتفاق افتاده است.