سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: همایش ملی ارگونومی در صنعت و تولید

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

بهنام عاشور کرمانی – سازمان صنایع دفاع – گروه صنایع زرهی – مجتمع صنعتی شهید کریمی
حامد صادقی علوی –

چکیده:

همانطور که تهیه وسایل مورد نیاز انسان مانند کفش و لباس نیاز به دانستن ابعاد و اندازه های بدن دارد برای تهیه ابزار و وسایل پیچیده تر و لوازم و دستگاههای مختلف و کار با ماشین آلات نیز نیاز به هماهنگی بدن با این وسایل دارد . به بیان ساده تر یا باید بدن استفاده کننده متناسب با ابزار کار باشد تا بتواند براحتی از آن استفاده کند و یا اینکه ابزار و وسایل کار طوری
تهیه شود که باسانی برای بکار گیرنده آن قابل استفاده باشد . بعبارتی همانطورکه … اگاهی ازمشخصات فردی نیروهای رزمی جهت برنامه ریزی و سازماندهی نیروها درهریگان رزمی لازم و ضروری میباشد ، بهمان نسبت نیزآگاهی از ابعاد جسمانی ، محدودیتها و توانائی های فردی آنان نیز ضروری میباشد . لذا بکارگیری آنتروپومتری درسیستمهای نظامی اهمیت بسیار زیادی دارد و امروزه اکثر ارتشهای جهان سعی دارند با اندازه گیری هایی که وی سربازان خود انجام میدهند لباس و تجهیزات نظامی و سلاح و ابزار مورد نیاز را متناسب با بدن سربازان تهیه می نمایند تاعلاوه بر راحتی استفاده کننده ، از تهیه و تولید وسایلی که متناسب با بدن افراد نیست و نهایتاغیر قابل استفاده خواهند بود جلوگیری نمایند . هم اکنون اکثر ارتشهای جهان برنامه های منظم آنتروپومتری را هرچند سال یکبار اجرا ء می کنند و هرگونه تغییرات ایجاد شده در ابعاد جسمانی نیروهای رزمی را مورد مطالعه قرار میدهند .
یافته های آنتروپومتری یا اندازه گیری ابعاد جسمانی درجهت برنامه ریزی تامین البسه ، لوازم انفرادی و طراحی ، ساخت و تهیه جنگ افزار مناسب استفاده میشود . درهمین راستا بدنبال استفاده ازاطلاعات آنتروپومتری ایرانی درطراحی ، ساخت هویتزر خود کششی رعد ٢ ، تعیین میزان اثر بخشی سیستم و رضایت کاربر در دستورکار مدیریت ایمنی و بهداشت این مجتمع قرارگرفت که نتایج آن درادامه بیان خواهد شد