سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: ششمین همایش علوم و فنون دریایی

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مریم جابری – کارشناس ارشد ژئومورفولوژی و رییس هیات مدیره شرکت مهندسین مشاور فضا پو
حسین یوسف زاده – کارشناس ارشد ژئومورفولوژی

چکیده:

حفاظت و تثبیت خط ساحل نخستین قدم در عمران و برنامه ریزی مناطق ساحلی است. از بین رفتن سواحل و تداوم فرسایشی ناشی از پیشروی آب دریا و فعالیتهای انسانی در سراسر منطقه ساحلی کاملا شناخته شده است.بدلیل نبودن نظارت کافی بر چگونگی کاربری زمین های ساحلی باعث شد که قسمت اعظم نوار ساحلی دریای مازندران به حریم دریا تجاوز و کاربری های نادرستی (ساخت شرکتهای دولتی و خصوصی در کرانه ساحلی) در اراضی ساحلی صورت پذیرد که هیچگونه برنامه دراز مدت و جامعی برای آن در نظر گرفته نشده است و کلیه سواحل منطقه تغییر کاربری پیدا کرده اند. این تغییر کاربری های گسترده باعث بروز مشکلات زیادی در دسترسی به خط ساحلی حتی برای قوای امنیتی و نظامی کشور شده است. این مساله در سواحل منطقه رخ نموده است که مانع از توسعه پایدار سواحل منطقه شده است. در این مقاله به منظور بررسی علل مختلف و تاثیر گذار در خطوط ساحلی دریای خزر و بخصوص در منطقه مورد مطالعه که ساحل رویان واقع در استان مازندران می باشد از عکس های هوایی منطقه با قیاس ۱:۲۰۰۰۰ مربوط به سال ۱۳۴۷ و تصویر pan مربوط به سال ۱۳۸۳ استفاده گردیده است. پس از دادن مختصات زمینی به آنها در نرم افزار Geomatica.pca برای پی بردن به تغییرات خط ساحلی در طی ۳۶ سال از نر افزار ArcGIS بهره گرفته شد و نتیجه آن به صورت مقایسه خطوط ساحلی در یکنقشه ۱:۵۰۰۰۰ نمایش داده گرید. بررسیها در منطقه نشان داد که قسمتهای شرقی منطقه بسیار بیشتر از قسمتهای غربی به زیر آب رفته اند ولی تغییرات ساحل در قسمتهای غربی شدیدتر می باشد.