سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بیت الله محمودی – کارشناس ارشد منابع طبیعی
افشین دانه کار – استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده:

ارزیابی چگونگی تقاضا برای تفرج در محیط های طبیعی امکان برنامه ریزی و طرح ریزی مناسب برای این مناطق را فراهم می سازد. بررسی مسایل تفرجگاهها در کشور غالبا با استفاده از روش ارزشیابی اقتصادی و اجتماعی کلاوسون انجام پذیرفته است، که در این راستا چگونگی تقاضای تفرجی تفرجگاهها با استفاده از روش مصاحبه و پرسشنامه کلاوسون برآورد شده است. در این مطالعه سعی شد با معرفی تفرجگاههای طبیعی موجود در کشور و بررسی مطالعات انجام گرفته در مورد تقاضای تفرجی و ارزشگذاری تفرج گاه ها در کشور، عوامل موثر بر کیفیت تقاضای تفرجی شناخته و چگونگی آن در تفرج گاههای کشور مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد. بدین ترتیب ۲۰ فاکتور مهم و تاثیرگذار در ارزیابی تقاضای تفرجی در این مطالعه بررسی شد. با توجه به روند تغییرات اجتماعی و اقتصادی در جامعه که در نتیجه آن تغییراتی در نوع و چگونگی عوامل موثر بر تقاضای تفرجی خواهد گذاشت، لازم است در دوره های زمانی مختلف این عوامل مورد بررسی و بازبینی قرار گیرند. برای برنامه ریزی و مدیریت تفرجگاهها، نیازمند توجه به علایق و رفتارهای تفرجی افراد جامعه هستیم و با شناخت این عوامل می توانیم مکان یابی، طرح ریزی و در نهایت طراحی های مناسبی را به اجرا بگذاریم .