سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد خانجانی – گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان
حسن باب الحوائجی – گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدا
بهمن عسلی فیاض – گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

چکیده:

سفید بالک گلخانه یکی از آفات مهم گوجه فرنگی در محیط های گلخانه ای است.آن علاوه بر تغذیه مستقیم ناقل بیماریهای متعدد ویروسی است. در حال آن به اکثر سموم رایج مقاومت نشان داده است بنابراین روشهای دیگر از جمله جلب و صید حشرات نر جفت گیری نکرده در کاهش جمعیت آن مؤثر می باشد. بدین لحاظ سه رنگ مختلف شامل زرد ، آبی و سبز به صورت کارتهای رنگی چسب دار در دو ارتفاع ۱/۳ و ۲/۳ بوته ها نصب و پس از ۲ هفته تعداد حشرات کامل جلب شده به تله شمارش و مقایسه گردید. بین تله ازنظر جلب حشرات کامل اختلاف معنی داری در سطح ۱ درصد وجود داشت و تله های زرد و سبز بهتر از تله رنگی آبی در جلب و صید مؤثر بوده است. همچنین تله زرد خیلی جذاب تر از سبز بوده است .بنابراین می توان این نوع تله را برای صید حشرات کامل سفید بالک و کاهش جمعیت سفید بالک درگلخانه های گوجه فرنگی استفاده نمود و بهتر است تله رنگی زرد در فواصل بین ردیفها نصب گردد.