سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: چهارمین همایش سراسری بهداشت حرفه ای ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمود صامتی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

چکیده:

این مطالعه به صورت توصیفی در یکی از قدیمی‌ترین واحدهای تولیدی صفحه و لوله‌های آزبستی در غرب کشور انجام گرفته است و وجه تمایز مشخصه این مطالعه با مردود مطالعات صورت گرفته در رابطه با آزبست در این است که هیچ گونه تخطی از دستورالعمل مرجع در مراحل نمونه‌برداری، شفاف‌سازی سیستم‌ها و شمارش الیاف صورت نگرفته است. در کشور ما از. نظر بهداشت حرفه‌ای و وضعیت صنایعی که از آزبست به عنوان مواد اولیه استفاده می‌کند از تو جهت دارای اهمیت می‌باشد. ۱-قرار گرفتن آزبست در طبقه بندی مواد بسیار خطرناک ۲-با وجود من به کارگیری آزبست در سطح بین‌المللی با کمال تأسف در کشور ما با رشد فزاینده مصرف آزبست در صنایع مربوطه روبرو هستیم تا آنجا که مجبور به واردات آزبست هستیم. در این مطالعه اندازه‌گیری الیاف آزبست به روش نمونه برداری فردی و هشت. مختلف و در هر نقطه پنج نمونه ۳۰ دقیقه‌ای به عمل آمده است. در مرحله بعدی شفاف‌سازی این طرح‌ها با بخار استن صورت و بلافاصله مقداری تری استن برای فیلتر شفاف شده قرار و در مرحله آخر یک لامل برروی فیلتر شفاف شده قرار می‌گیرد. در مرحله آخر شمارش دیدارها با استفاده از یک میکروسکوپ فاز کنترایست انجام گرفته است.