سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

غلامرضا سعادتمند – اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
مهرداد محلوجی – اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
مجتبی یحیی آبادی – اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

چکیده:

مطالعات تناسب اراضی ، به منظور ارزیابی برآیند فاکتورهای مؤثر بر تولید محصولات و مقایسه عملکرد عرصه های کشاورزی با یکدیگرو انتخاب مناسب ترین محصول برای کشت انجام می گیرد.طی این پروسه فاکتورهای مورد مطالعه مشتمل برخصوصیات فیزیکوشیمیای خاک ، فاکتورهای اقلیمی وکیفیات مورد نیاز خاکی ، اقلیمی و توپوگرافی انجام می شود. حدود تاثیرات خواص فیزیکی و شیمیایی خاک ها و نیازهای اکولوژیک (اقلیمی و زمینی ) با استفاده ازمنابع درجه بندی خواهد شد . اطلاعات مربوط به واحدهای خاک از گزارش خاکشناسی نیمه تفصیلی اطلاعات اقلیمی ازایستگاه هواشناسی منطقه اخذ خواهد گردید . دراین تحقیق از دو روش محدودیت ساده و پارامتریک (ریشه دوم) برای مطالعه خاک های منطقه سرد استان اصفهان (فریدن ) برای کشت جو آبیاستفاده گردید . در روش محدودیت ساده کلاس اقلیم وخاک مناسب جهت کشت جو S2 تعیین گردیده است . در روش پارامتریک (ریشه دوم) جهت کشت جو کلاس تناسب زمین نیز S2 در این منطقه بدست آمده است . دو روش فوق نتایج م شابهی را به همراه داشته است و درنهایت این مطالعه نشان داد که بهترین خاک جهت کشت جو آبی در منطقه فریدن S2 (نسبتا مناسب ) می باشد. ولی این کلاس تناسب خاک جهت کشت سیب زمینی در منطقه اختصاص داده می شود و خاک ها ی بامحدودیت(شیب، نفوذ پذیری ، عمق و بافت خاک ) دارای کلاس S2 درآن کشت گیاه جو انجام می شود.