سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

علی زین الدینی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان
عزیز مومنی – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات خاک و آب
مهدی امیرپور – کارشناس ارشد خاکشناسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان

چکیده:

دشت بم – نرماشیر یکی از مناطق مهم کشاورزی استان کرمان محسوب می شود . از ویژگی های این منطقه می توان به وجود منابع آبهای زیرزمینی غنی، کیفیت آبهای آبیاری مطلوب و نیز کشت
محصولاتی با شرایط ویژه نظیر رطب مضافتی، یونجه، مرکبات و … اشاره نمود که کشاورزی منطقه را با اهمیت تر نموده است ولی بررسی وضعیت کشاورزی در این دشت مؤید این نکته می باشد که عملکرد در واحد سطح محصولات مختلف مطلوب نبوده و نیاز به مطالعه علل و عوامل و افت عملکرد در مزارع و باغات منطقه می باشد . لذا مطالعات خاکشناسی و ارزیابی تناسب کمی وکیفی محصولات زراعی و باغی مهم و رایج منطقه می تواند تا حدودی در رفع این مشکل کمک نماید . در چند ساله اخیر مطالعات نسبتاً زیادی بر اساس روش های ارزیابی تناسب اراضی برای محصولات خاص انجام شده است . مطالعات عمدتاً بصورت کیفی و بر روی محصولات زراعی می باشد . همچنین مطالعات کمی ( اقتصادی ) هم به صورت محدود صورت گرفته است . این مطالعات عمدتاً بر روی محصولاتی نظیر گندم، جو، ذرت، سیب زمینی ، چغندر قندر ، پنبه و … می باشد که نسبتاً رضایتبخش و استفاده از این مدل را تائید می نماید . مشکل مطالعات انجام شده در ایران عدم استفاده از محصولات باغی در مطالعات، عدم تطابق جداول نیازهای گیاهی و اقلیمی با شرایط ایران، استفاده از خصوصیات اراضی در مطالعات و کیفی بودن مطالعات را می توان اشاره نمود . هم اکنون نیز مطالعات زیادی بر اساس این روش در مناطق مختلف کشور در حال انجام می باشد (۱ ، ۲ ، ۳ ، ۴ و ۵).