سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

لیلا نظری – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات
حسن پاک نیت – دانشیار اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

برای بررسی تنوع ژنتیکی جو وحشی و زراعی با پاسخ مختلف به تنش خشکی، ۱۶ ژنوتیپ با مارکر RAPD بررسی شد . ابتدا ۱۶ ژنوتیپ جو در گلخانه تحت تنش خشکی قرار گرفتند . پنج ژنوتیپ متحمل و ۵ ژنوتیپ حساس به خشکی معرفی شدند . از بیست و پنج آغازگر قابل استفاده ۲۷۵ قطعه DNA تکثیر و ۲۱۰ قطعه چند شکل تشخیص داده شد. آغازگر ۲۷ (CCGTGCAGTA) باندی ۶۰۰ جفت بازی در ژنوتیپهای مقاوم ایجاد کرد که در ژنوتیپهای حساس دیده نشد. ماتریس تشابه با استفاده از ضریب تشابه تطابق ساده و گروه بندی طبق روش دورترین همسایه انجام شد. کمترین شباهت ۳۵ درصد مربوط به ژ نوتیپ وحشی ۲ و رقم زراعی والفجر بود . تجزیه کلاستر با استفاده از تشابه ۵۱ درصد ، ارقام را به ۵ گروه تقسیم کرد . طبق دندروگرام تلاقی دو ژنوتیپ مقاوم وحشی ۲ (Vine yard) و حساس سینا که شباهت ژنتیکی کمی با هم دارند برای تعیین QTLs مقاومت به خشکی بعنوان مناسبترین تلاقی ممکن پیشنهاد می گردد.