سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

احمد نادری – مرکز تحقیقات کشاورزی خوزستان

چکیده:

به منظور ارزیابی اثر مولفه های موثر بر وزن دانه ژنوتیپ های گندم موثر انباشت مواد در دانه وزن نهایی و دوام پر شدن دانه و عملکرد دانه ۹ ژ«وتیپ گندم بهاره (۲ ژنوتیپ گندم دوروم و ۷ ژ«وتیپ گندم نان) در سال زراعی ۷۹-۷۸ در دو آزمایش جداگانه هر یک در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۴ تکرار مورد بررسی قرار گرفتند.