سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

عزت الله فرشادفر – دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی

چکیده:

به منظور ارزیابی تنوع آللی و ژ«تیکی ۳۳ اکوتیپ خردل وحشی ۱۰ جفت نشانگر DNA مورد استفاد هقرار گرفت نتایج حاصل از تجزیه واریانس مولکولی ۳ تفاوت معنی داری را بین جمعی تها در نواحی مختلف جغرافیای نشان نداد بین نشانگرهای DNA مور داستفاده تنوع معنی داری مشاهده شد.