سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۲

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فرهاد صمدزادگان – دانشگاه تهران – دانشکده فنی – گروه مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک
فاطمه کریمی نژاد اصل – دانشگاه تهران – دانشکده فنی – گروه مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک

چکیده:

عوامل مختلف موجود در تصاویر مطرح در فتوگرامتری برد کوتاه ، از قبیل مناطق با عارضه کم، بافت پیچیده و اختلاف پارالاکس شدید ، باعث گردیده است تا تعیین نقاط متناظر در این تصاویر از پیچیدگی های بسیاری برخوردار باشد . از اینرو بسیاری از روش های تناظریابی متداول در تعیین نقاط متناظر در تصاویر هوایی ، از توانایی بسیار پایینی در مواجه با تصاویر مطرح در فتوگرامتری برد کوتاه برخوردار می باشند . در این تحقیق با توجه به عدم توانایی روش های تناظریابی عارضه ای و روش های مطرح در فضای شی در حل مشکلات مطرح در تصاویر برد کوتاه ، نسبت به ارزیابی جامع توانایی روشهای مختلف ناحیه ای موجود به همراه یکسری ا ز قیود و روشهای تشخیص در تعیین نقاط متناظر در این تصاویر اقدام گردید . نتایج حاصل از این تحقیق می تواند بعنوان معیاری از توانایی این روش ها در مواجه با مشکلات مختلف موجود در این زمینه مورد استفاده قرار گیرد.