سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
امیرحسین زاهدی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی،گروه مهندسی عمران،واحد لارستان،دانشگاه آزاد اسلامی لارستان، ایران
مهرداد فریدونی – استادیار گروه مهندسی عمران،واحد لارستان،دانشگاه آزاد اسلامی لارستان،ایران

چکیده:
منابع آب یکی از مهمترین چالشهای بشریت در سالهای اخیر بوده است، از اینرو شناخت این منابع میتواند کمک شایانی در حفظ رفاه و جلوگیری از بروزصدمات اجتماعی به جوامع مختلف نماید. باتوجه به اقلیم کشور ایران آبهای زیرزمینی با عنوان مهمترین منبع تأمین آب در بسیاری از مناطق مورد توجه می- باشند. در دسترس نبودن آمار و اطلاعات مورد نیاز هر منطقه مشکل بزرگ اغلب مطالعات و طراحیها میباشد. از آنجا که ایران در محدوده خشک و نیمه خشک کره زمین قرار داشته و میانگین بارندگی سالانه آن حدود ۲۴۲ میلیمتر کمتر از یک سوم میانگین بارندگی سطح کره زمین حدود ۰۶۲ میلیمتر می باشد، اهمیت منابع زیرزمینی وکیفیت آن ها در کشور ما بیشتر نمایان می گردد.هدف از این تحقیق به سنجش گذاشتن توانایی شبکه عصبی مصنوعی و سیستم استنتاج فازی عصبی تطبیقی در پیش بینی تراز آب زیرزمینی توابع دشت ارسنجان می باشد.در این تحقیق از اطلاعات ۶ چاه مشاهده ای که دارای – آمار ۲۱ ساله به صورت ماهانه می باشد استفاده شد.در این تحقیق پارامتر تراز آب زیرزمینی با تاخیر زمانی ۲ ماهه جهت پیش بینی ۲ ماه آینده به عنوان ورودی شبکه عصبی مصنوعی وسیستم استنتاج فازی عصبی تطبیقی قرار گرفت.نتایج ابن تحقیق حاکی از برتری مدل سیستم استنتاج فازی عصبی تطبیقی با تابع Gussian mf در پیش بینی تراز آب زیرزمینی با دقت بالای R=96.88 و RMSE=0.165 در محدوده مورد مطالعه داشته است