سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: دومین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مهرداد میرسنجری – واحد علوم و تحقیقات – دانشکده محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی
جعفر نوری – گروه مهندسی بهداشت محیط- دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده:

باتوجه به اهمیت مبحث ارزیابی توان اکولوژیک جهت ارایه کاربری های متناسب در محدوده زیر حوزه آبخیز انگوران چای و خانکندی، توان اکولوژیک منطقه، مورد بررسی قرار گرفت و با در نظر گرفتن این که توان فعلی تولید مراتع منطقه، پاسخگوی نیاز دامی موجود در منطقه نمی باشد، با استفاده از فنون ویژه مدیریت منابع طبیعی، جهت تولید بیشتر علوفه مورد نیاز، پروژه هایی ارایه گردیده است که بتوان در محدوده زیر حوزه مورد نظر کاربرد داشته باشد. در روش بکار گرفته شده در این مقاله که از طریق تجزیه، تحلیل سیستمی به انجام رسیده است، کلیه اطلاعات مورد نیاز از مطالعات پایه استخراج شده اند و پس از طبقه بندی، در مرحله تلفیق مناطق همگن مدیریتی تعیین گردیده اند. در این مطالعه، ویژگیهای هر یک از مناطق همگن مدیریتی با استفاده از اطلاعات تکمیلی، شامل اقلیم، منابع آب، فرسایش و غیره تشریح شده و در نهایت با در نظر گرفتن وضعیت قبلی استفاده از اراضی، مدلهای اکولوژیکی، جهت برنامه ریزی ارایه گردیده اند. با حذف یا تلفیق واحدهای کوچک و تقریباً مشابه اصل از مدلها که فاقد ویژگیهای لازم برای اعمال مدیریت منطقی و ارایی صحیح بودند، مدلها در چند نوبت اصلاح شدند و در نهایت مدل نهایی جهت انتخاب کاربری های بهینه اجرای پروژه های پیشنهادی تعیین گردیدند. استفاده از این پروژه ها در برنامه ریزی استفاده از اراضی با ویژگیها و زمینه های اجتماعی منطقه متناسب گردیده و همچنین در انتخاب آنها، ملاحظات اقتصادی نیز در نظر قرار گرفته است.در این راستا با توجه به وجود نقاط آلوده کننده در منطقه مورد بررسی(معادن سرب و روی انگوران)، آلودگیهای زیست محیطی منطقه نیز مورد مطالعه قرار گرفته اند و راهکارهای لازم جهت جلوگیری از آلودگیهای محیط ارائه گردیده اند. این راهکارها علاوه بر معادن تولید کننده سرب و روی، کارخانه تغلیظ سرب کالسیمین که از مواد اولیه معادن استفاده می کند را هم شامل گردیده است.