سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی شکاری فرد – دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی معدن اکتشاف و زمین شناسی نفت
کاظم سیدامامی – استاد دانشکده مهندسی معدن
فرانسوا بودن – استاد دپارتمان زمین شناسی رسوبی

چکیده:

دراین مطالعه رخساره شیل سیاه سازند شمشک در البرز شرقی و مرکزی به دو گروه ۱ شیلهای سیاه قاعده ای (BBS) و ۲ شیلهای بسیار غنی از کربن HCS طبقه بندی شده است شیلهای سیاه قاعده ای در بخش پایینی سازند شمشک در برش طزره ، پرور و پالند با ضخامت زیاد رخنمون دارد. میزان کربن آلی باقیمانده (Residual OC) موجود در این رسوبات بین ۰/۳ تا ۳/۵ درصد وزنی ( متوسط ۰/۹ درصد وزنی است. در نمونه های مورد مطالعه مواد الی آمرف (AOM) بسیار فراوان و غالبا حاصل تجزیه بقایای پلانکتونی است.