سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: سومین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

بهروز ساری صراف – عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز
سیدرضا ریحانی نیا – مهندسین مشاور آب اندیشان
رضا فاتحی – مهندسین مشاور مهاب آب اندیشان

چکیده:

شناخت اقلیم مناطق و آشنایی با مقادیر تغییراتی آنها یکی ازمسائل مهم در توسعه مسائل اجتماعی – اقتصادی و فرهنگی می باشد. نظر به اینکه یکی از عناصر موثر در تغییر اقلیم توپوگرافی منطقه می باشد لذا بحث توپوکلیمائی می تواند یکی از شاخصهای عمده تغییرات اقلیمی مناطق باشد که دارای تنوع توپوگرافی و فیزیوگرافی باشند. درک اینکه چاله ای به عمق ۴۰۰ متر (دره لیقوان) با چه تغییراتی روبرو است و مقایسه آـن با روستای همجوار خود که ازلحاظ ارتفاعی بیش از ۸۰۰ متر اختلاف دارد یکی از مباحث اصلی توپوکلیماتولوژی است که با شناسایی این مناطق بحث آگروتوپوکلیما به میان می آید که توسعه کشاورزی را با تغییرات اقلیمی مورد مطالعه قرار می دهد.
در این راستا حوضه شهری تبریز دراستان آذربایجان شرقی یکی از مناطقی است که تنوع توپوگرافی در آن مشهود بوده بطوریکه اختلاف ارتفاع مورفولوژیکی حوضه از محل سرچشمه رودخانه مهرانرود تا محل اتصال به شهر تبریز ۲۰۳۶ متر می باشد.
با استفاده از روشهای آماریروابط توپوکلیمائی یا روابطی که بتواند مقادیر تغییر اقلیم را با توجه به تغییرات توپوگرافی نشان دهد محاسبه گردیده و کلیه پارامترهای اقلیمی از جمله بارش – درجه حرارت – رطوبت نسبی و تبخیرو تعرق و یخبندان با عامل توپوگرافی با هم در ارتباط گذاشته شده اند و در نهایت مقادیر کمی تغییرات اقلیم با تغییرات توپوگرافی محاسبه و ارائه گردیده است.
لازم به یادآوری است که پروژه تحقیقاتی این مقاله در حال حاضر در دست مطالعه می باشد که بر این اساس نقشه های توپوکلیمائی حوضه تبریز نیز ترسیم خواهد گردید.