سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و برنامه ریزی انرژی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

سیدجلال الدین هاشمی –
ناصر باقری مقدم –
مسعود رضائی –

چکیده:

ارزیابی تکنولوژی یکی از فعالیتهای اصلی مدیریت تکنولوژی است. در این فعالیت، تکنولوژی در مقایسه با سایر جایگزی نها و رقبا مورد ارزیابی قرار میگیرد. این ارزیابی وجوه مختلفی را نظیر اقتصادی، فنی، زیست محیطی و … دربر میگیرد. در این مقاله سیستمهای تولید توان الکتریکی غیر متمرکز در کشور مورد ارزیابی قرار گرفته است . بدین منظور در قدم اول درخت سیست مهای تولید توان الکتریکی تهیه گردیده و از میان آنها با بهر ه گیری از شاخ صهای متفاوت، تعدادی از گزینه های رقیب انتخاب و با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی گزینه ها با یکدیگر مقایسه گردیده است. در این روش معیارهای مقایسه گزینه ها با اخذ نظرات گروهی از مدیران ارشد و کارشناسان صنایع مرتبط با انرژی و صنعت برق از طریق پرس شنامه و مصاحبه تدوین و ارزش گذاری شده اند. سپس گزین هها در پانلهای تخصصی نسبت به این معیارها سنجیده و رتبه بندی شده اند.

قابل توجه کاربران سیویلیکا: این مقاله فاقد عکسهای داخل متن است.