سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سکینه شفا الدین – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
مهران پات پور – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
محمدعلی دهقان – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
محمد ترابی – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

چکیده:

به منظور بررسی واکنش به بیماری سفید پودر جو تعداد ۵۶۳ نمونه از تیپ های مختلف جو بومی مناطق غرب کشور شامل ۲۷۸ نمونه جو دو ردیفه ۲۳۵ نمونه نامنظم و ۴۱ نمونه شش ردیفه از ۸ استان مختلف در دو منطقه رج و گرگان در یک آزمایش ساده مشاهده ای بدون تکرار در ۶ بلوک ۱۰۰ تایی کشت شدند.