سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رضا مهدی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دانشگاه شهید بهشتی تهران جمهوری اسلامی ایر

چکیده:

کارایی، اثربخشی و کیفیت جامع پروژه در طول عمر واقعی یا مفید آن از جمله شاخصهای کلیدی در تحقق اهداف پروژه، بهبود مستمر، تولید دانش و یادگیری از فرایند مطالعه، طراحی، ساخت و اجرا، بهره برداری، نگهداری و امحای پروژه است که با استفاده از الگوهای مختلف ارزیابی بایستی سنجش و تعیین شود . دراین مقاله، یک الگوی ارزیابی مدیریتگرا و بهپو ( بهبود مستمرگرا ) با رویکرد سیستمی برای ارزیابی جامع یک پروژه ( پروژه به عنوان یک برنامه، سیستم یا طرح ) معرفی و توسعه داده شده است . الگوی توسعه داده شده در این مقاله، براساس رویکرد سیستمی در
دوره عمر واقعی یا مفید یک پروژه، دارای پنج نوع ارزیابی شامل ارزیابی زمینه، ارزیابی درونداد، ارزیابی فرایند، ارزیابی محصول و ارزیابی پیامد در یک زنجیره ارزش هدفمند می باشد . با ترکیب حروف نخست کلمات لاتین پنج نوع ارزیابی موردنظر دراین الگو، الگوی پیشنهادی بنام الگوی ارزیابی ثیپو (CIPPO) معرفی و توسعه داده شده است .