سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رضا قیامت – کارشناس ارشد دستگاه نظارت مهندسین مشاور زایند آب
محمود وفائیان – عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این مقاله ابتدا گزارش کوتاهی از فرایند تزریق و چگونگی ارزیابی آن در شالوده سد خاکی قره آقاج ارائه شده است و سپس بر اساس اندازه گیریها و نتایج بدست آمده از عملکرد تزریق در این پروژه، ارتباط خوند تزریق و فشار آن با عمق گمانه ها و نوع شالوده به عنوان یک مورد اجرایی واقعی مورد بحث قرار گرفته و در مورد جذب ویژه و مقادیر آن توضیح داده شده است. گرچه این مقاله عمدتا جنبه گزارش اجرایی از عملیات تزریق در شالوده یک سد را دارد، ولی بحث مفید ان در مورد پارامتر جذب ویژه است.