سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حسین شاهسوند حسنی – دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان
فاطمه خوارزمی – دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

گندم از محصولا تمهم کشاورزی جهان است و شرایط نامساعد شوری و خشکی در بیشتر مناطق جهان و ایران باعث کاهش عملکرد محصول از نظر کمی و کیفی شده است. از روش های اصلاحی تحت شرایط شوری و خشکی مانند استفاده از آمفی پلوئید های ترتیکاله تربیتی پیرم و گندم نان می توان به افزایش عملکرد در این منطاق کمک کرد.