سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

محمدرحیم فروزه – دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گر
غلامعلی حشمتی – دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

بر مبنای تئوری حال و انتقال وضعیت اکوسیستم در نتیجه عوامل ناگهانی، به سوی حالت آستانه یا بحرامی سوق می یابد. گاها این آستانه ها در موردوضعیت خاک به مرحله ای می رسد که غیر قابل برگشت است. به منظور دستیابی به حداکثر استفاده از پتانسیل اکوسیستم های مرتعی و پیشگیری از روند سیر تدریجی آنها به سمت شرایط آستانه، دانستن معرف های خاکی ضروری است. با دانشتن این معرف ها، مدیران و برنامه ریزان اجرایی از اختلالات احتمالی در اکوسیستم جلوگیری کرده و می توانند قبل از بروز هر گونه مخاطره ای، مدیریت علمی را اعمال نمایند. استفاده از معرف ها نیاز به جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل آنها برای تعیین یک شاخص معین به مقدار زیادی کاهش می دهد. از میان عوامل موثر در پتانسیل تولیدی خاک اطلاع از وضعیت حاصلخیزی به عنوان یکی از عوامل موثر در کنترل بروز شرایط آستانه و همچنین افزایش کمی و کیفی محصولات و بازده ریالی از اولویت ویژه ای برخوردار است. این تحقیق سعی دارد با استفاده از شاخص حاصلخیزی (Nutrient Xycling Index) معرفی شده به وسیله روش Landscape Function Analysis (LFA) به ارزیابی حاصلخیزی خاک بپردازد. این شیوه یکک روش ساختاری در ارزیابی خاک است که بر مبنای شناخت و طبقه بندی رخساره های سطحی خاک بوده و خصوصیاتی را مورد آزمایش قرار می دهد که در واقع بازتاب فرایند چرخه مواد غذایی در خاک می باشند. از ویژگی های این روش، تارزیابی وضعیت منطقه در سه مقیاس متفاوت پلات، ناحیه وچشم انداز می باشد. در این مطالعه ارزیابی حاصلخیزی خاک با استفاده از روش LFA در دو تیمار قرق کامل و چرای آزاد صورت گرفت.