سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
سید علی ضیایی – مربی گرایش راه و ترابری گروه عمران دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد ایران
مرتضی جلیلی قاضی زاده – عضو هیات رییسه گروه تخصصی ترافیک سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی ایران
امیر کاووسی – دانشیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس تهران ایران
ابوالفضل محمدزاده مقدم – استادیار گرایش راه و ترابری گروه عمران دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد ایران

چکیده:
دراین تحقیق ازسرباره فولادکوره قوس الکتریک EAF بعنوان جایگزین بخشی ازمصالح سنگی درمخلوط آسفالتی استفاده گردید پس ازبررسی خصوصیات مصالح سنگدانه ای سرباره فولادبااستفاده ازتجهیزات پراش اشعه ایکس XRF و میکروسکوپ الکترونی SEM شش سری مخلوط آزمایشگاهی که ۰و۲۵و۵۰و۱۰۰درصد بخش درشت دانه مانده برروی الک ۲/۳۶ میلیمتر سنگدانه طبیعی آهکی با سنگدانه سرباره فولادجایگزین شده بود ساخته شد همچنین نمونه ای کاملا سرباره ای جهت مقایسه تهیه گردید با استفاده ازروش طرح اختلاط مارشال درصد قیربهینه و سایرپارامترهای مارشال بدست آمد همچنین آزمایش مقاومت کششی غیرمستقیم دردوحالت خشک و اشباع با استفاده ازدستگاه UTM جهت بررسی مقاومت کششی و حساسیت رطوبتی مخلوطهای آسفالتی انجام شد نتایج این پژوهش نشان داد که مقاومت مارشال مقاومت کششی غیرمستقیم و نسبت مقاومت کششی اشباع نسبت به خشک مخلوط های حاوی سرباره فولادقوس الکتریک نسبت به نمونه شاهد بیشتر میباشد همچنین بررسی پتانسیل انبساطی مخلوط ها نیز نشان داد که انبساط نمونه های حاوی سرباره فولادپس از۷روز کمتر از۱درصد است