سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی اکبر شهسواری – کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی
فرهاد اسدیان – کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی
کمال خدایی – کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی
فرهاد احمدی – کارشناسی ارشد شیمی تجزیه

چکیده:

آب زیرزمینی منبعی برای تامین آب می باشد که بخشی از چرخه آب بوده بهصورت محدود و در زمان طولانی جایگزین می گردد رشد جمعیت و تنوع کاربری ها موجب افزایش استفاده و اهمیت اینمنبع استراتژیک شده است. استفاده پایدار از این منبع مستلزم اعمال راهکارهایی در دو مقوله کلی برداشت بهینه از آبخوان و حفاظت کیفی در مقابل عوامل آلاینده می باشد.