سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی نساجی و پوشاک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی نظری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد،دانشکده هنر،یزد
محمد میر جلیلی – دانشگاه آزاد اسلامی یزد،دانشکده نساجی،یزد
محمد مهدی کریم نژاد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد،دانشکده هنر،یزد

چکیده:

مطالعه موجود به بررسی رنگرزی پلی استر با رنگینه طبیعی زردچوبه برای ایجاد شیدهای مناسب با استفاده از دندانه های مختلف و PH های اسیدی تا قلیایی پرداخته است بدین صورت که نمونه پارچه های پلی استر ۱۰۰% پس از شستشو و با هدف کسب شیدهای مختلف و با ثبات در حضور دندانه های مختلف و شرایط گوناگون رنگرزی با استفاده از رنگینه طبیعی زردچوبه بهصورت مجزا در دو دمای ۱۰۰ و ۱۳۰ درجه سانتی گراد با دامنه PH های ۴ ، ۵ ، ۶ ، ۷ ، ۸ ، و ۹ در حضو ردندانه های زاج ابی ، زاج سبز، زاج سفید، بیکرومات پتاسیم، کلرید سدیم و همچنین بدون دندانهتحت عملیات رنگرزی قرارگرفتند در پایان مولفه های رنگی پارچه های پلی استر رنگرزی شده CIE L*,a*,b* با استفاده از اطلاعات حاصله از دستگاه اسپکتروفتومتر انعکاسی color guide sphere تحت روشنایی D65 , با استفاده از مشاهده کننده استاندارد ۱۰ درجه تحت سیستم رنگی CIELab تعیین و نتایج حاصل مورد بحث و بررسی قرارگرفته است.