سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حسین نوری – مرکز تحقیقات کشاورزی قزوین
پروانه آزمایش فرد – دنشکده کشاورزی کرج
عباس عبداللهی – موسسه تحقیقات افات و بیماری های گیاهی
قدیر نوری قنبلانی – دانشکده کشاورزی اردبیل

چکیده:

یکی از نیازهای اسای برنامه مدیریت تلفیقی سن گندم حاسبه سطح زبان اقتصادی و تعیین سطوح اتخاذ تصضمیم می باشد این تحقیق با هدف ارزیابیخ سارت کمی و کیفی سن گندم طی سال های ۷۸ و ۷۷ در ایستگاه تحقیقاتی فیض آباد شهرستان قزوین انجام گرفت.