سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا حبیبی – دانشجوی دکتری سازه، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
حمید محرمی – استادیار بخش عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
عباسعلی تسنیمی – دانشیار بخش عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

چکیده:

توابع خسارت زیادی برای کمی کردن میزان خسارت لرزه ای وارد بر سازه توسط محققین مختلف تعریف شده اند که عمدتا بر اساس پاسخ دینامیکی سازه ورفتار چرخه ای اعضای سازه بیان می شوند. به دلیل پیچیدگی ها ونیاز به صرف وقت زیاد درروش تحلیل دینامیکی غیر خطی و تعیین اندیس خسارت در این روش، در این مقاله با استفاده از روش استاتیکی غیر خطی، به ارائه معیاری جدید برای اندیس خسارت، بطور عملی به ارزیابی خسارت سازه های بتن مسلح در سطوح عملکردی مختلف پرداخته میشود و نتیجه بدست آمده با تعاریف کیفی استاندارد FEMA از خسارت سازه ای، مقایسه می گردد. به این منظور یک برنامه رایانه ای آماده شده است که با داشتن اطلاعات مربوط به زلزله و خصوصیات سازه، به طور خودکار توانایی ارزیابی خسارت قابهای خمشی بتن مسلح را در سطوح عملکردی مختلف دارد. نتایج حاصل از ارزیابی خسارت لرزه ای یک نمونه عملی قاب خمشی بتن مسلح، موثر بودن روش و کارآیی برنامه را در ارزیابی سریع خسارت قابهای بتنی نشان می دهد.