سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بتول مقدم – دانشجوی کارشناسی اشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه اصفهان
رسول اجل لوئیان – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان

چکیده:

با استفاده از برداشت های صحرایی و درزه نگاری از محل مورد مطالعه و آزمون های آزمایشگاهی انجام شده، خصوصیات ژئو مکانیکی توده سنگ های مسیر تونل مورد ارزیابی قرارگرفته اند. بر اساس برداشت های صحرایی، گسل اصلی و جوان زاگرس(شاخه سروآباد) شناسایی شده است که مقطع تونل را قطع می کند. فعالیت این گسل تراستی کیفیت توده سنگ ها را تا شعاع ۱/۵ کیلومتری تحت تاثیر قرار داده است. به طوری که در این منطقه در عمق ۲۰۰-۳۰۰ متری از سطح زمین RQD حدودا ۰-۲۵ است. از این رو در این مقاله کیفیت توده سنگ های کیلومتر ۷۹۰-+۴ تا ۲۶۶-+۵ تونل که شدیدا تحت تاثیر عملکرد این گسل بوده مورد مطالعه قرار گرفته است. طبقه بندی مهندسی توده سنگ های مسیر مورد مطالعه با روش های RMR و Q و RMI و GSI ( با دو روش) انجام گردید. در نهایت با آگاهی از خصوصیات مهندسی توده سنگ، برای پایدار سازی حائل های مناسب با استفاده از نتایج طبقه بندی تجرب پیشنهاد شده استو پروفیل طولی مسیر تونل ارائه گردیده است.