سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
الهه رضوی دهکردی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه آزاد تهران شمال
حامد اسدیان – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه دامغان
هاجر حبیبی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه آزاد تهران شمال
علی ارومیه ای – استاد دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده:
امروزه با توجه به رشد شهرنشینی در اغلب شهرهای بزرگ استفاده از حمل و نقل عمومی در میان شیوه های مختلف پذیرفته شده و استفاده از سیستم های ریلی با اشکال تراموا ، قطار سبک شهری، مترو و غیره نقش ویژه ای در ارتقای کیفی و کمی بهره برداری از قبیل سرعت ، ایمنی، راحتی، کاهش تولید آلاینده ها و صرفه جویی در مصرف سوخت و نظایر آن دارد. از این رو گسترش روزافزون فضاهای زیرزمینی به خصوص تونل های مترو در شهرهای پرجمعیت غیر قابل انکار است اهمیت حفر تونل از یک طرف و تاثیر آن بر روی زمین از سوی دیگر باعث افزایش مطالعات در زمینه ارزیابی . پیش بینی مخاطرات حاصل از حفر تونل، در مناطق شهری شده است. مطالعات زمین شناسی از عوامل مهم در تعیین نوع و شکل و هزینه ساخت تونل و حفاری های زیرزمینی می باشد و این در حالی است که مسیر، نوع، طراحی و ساخت تونل کاملا به شرایط زمین شناسی و ژئوتکنیکی وابسته است. در این تحقیق سعی خواهد شد خصوصیات زمین شناسی مهندسی خط ۲ مترو رشت از ایستگاه B2 تا IJ2 مورد بررسی قرار گیرد. از نظر زمین شناسی شهر رشت در برگیرنده تناوبی از نهشته های آبرفتی و نهشته های دریایی می باشد که حاصل از پیشروی و پسروی دریای خزر در دوره کواترنری بوده است بنابراین بر اساس نتایج حاصل از مطالعات ژئوتکنیکی گمانه های حفاری شده نمودارهای تغییرات خصوصیات ژئوتکنیکی مصالح در طول مسیر ارائه شده است.