سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

ابراهیم شریفی تشنیزی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی دانشگاه تربیت مدرس
علی ارومیه ای – دانشگاه تربیت مدرس – دانشکده علوم پایه ، گروه زمین شناسی
داریوش طاهری – دانشجوی دکترای زمین شناسی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

سد تالوار بر روی رودخانه تالوار در ۱۵۴ کیلومتری جنوبغربی شهرستان زنجان در غرب ایران قرار گرفته است. این سد از نوع خاکی و مخزنی است. ای سد بر روی رسوبات کربناته و آواری اواخر دوارن دوم و سوم قرار گرفته است. در این مقاله به بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی و مطالعه نفوذپذیری و تزریق پذیری تکیه گاه ها و پی مرکزی سد تالوار پرداخته شده است. سپس با توجه به نتایج بدست آمده از عملیات حفاری و تزریق آزمایشی در ساختگاه سد، به بررسی ویژگی های پرده آب بند سد می پردازیم.