سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهدی امانیان – کارشناس ارشد پترولوژی دانشگاه صنعتی شاهرود
ناصر حافظی مقدس – استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود
محمدرضا نیکودل – استادیار دانشگاه تربیت مدرس
ابراهیم شریفی تشنیزی – کارشناسی ارشد زمین‌ شناسی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در این مقاله رابطه بین خصوصیات مقاومتی در توان داری سنگ‌های آذرین موج شکن بندر شهید رجایی براساس اندازه دانه‌ها مورد بررسی قرار گرفته است. بنابراین از تمام صحنه‌های مورد استفاده در بدن موج شکن شامل ریولیت ، توف و داسیت ، از سطوح مختلف موج شکن نمونه برداری گردید سپس بر روی نمونه‌ها مطالعات پتروگرافیک، خصوصیات فیزیکی، مکانیکی و دوام داری انجام شد. این مقاله نشان می‌دهد که اندازه دانه ترسیده زیادی بر روی ویژگی‌های مقاومتی در تمام صحنه‌ها داشت و یکی از مهم‌ترین و بهترین پارامترهای تعیین میزان مقاومت و دوام سنگ می‌باشد و با کاهش اندازه دانه مقاومت و دوام سنگ افزایش می‌یابد.